dimarts, 2 de maig de 2017

SELECCIÓ DE WEBS PER A PRACTICAR ELS ALGORISMES DE LA SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓ I DIVISIÓ

A continuació teniu una selecció de pàgines web per a què practiqueu i repasseu el càlcul d’algorismes. En algunes hi ha explicacions interactives i en la majoria hi ha activitats amb autocorrecció, és a dir, podeu comprovar en el moment si heu resolt bé els exercicis.


SELECCIÓ DE WEBS PER A PRACTICAR EL CÀLCUL MENTAL

A continuació teniu una selecció de pàgines web per a què practiqueu el càlcul mental i controleu la rapidesa que encerteu les operacions. L’objectiu és fer el màxim de càlculs (sumes, restes, multiplicacions i divisions) correctes en el mínim de temps.